diumenge, 23 d’agost de 2015

LA FONT DE PINANGLERES

Característiques generals

Aquesta font es troba situada a la zona de Pinangleres i a uns 1,4 quilòmetres al sud est del nucli de Tivissa. Es tracta d’una petita surgència en forma d’aiguamoll l’aigua de la qual es dirigeix a una petita bassa de pedra seca d’uns 2m2 i situada a l’obaga. Antigament s’utilitzava per al regadiu de l’hort existent a la zona així com d’ús domèstic tant dels propietaris com de la gent que s’hi arribava. Actualment l’aigua de la font s’utilitza periòdicament per abeurar les cabres que hi pasturen així com pels animals salvatges de la zona (porcs senglars,..).

La zona d’aiguamoll se situa a mitja vessant tot i que es poden observar traces d’aigua a les zones abancalades situades al sud de la pròpia font i/o mina.

El nom està definit per la zona d’ubicació de la font tot i que també se la coneix com la mina de Toneto i Font de Boquera, propietaris de les finques de la zona.


La surgència està situada a la part obaga de Pinangleres en una zona abancalada amb antigues explotacions agraries d’ametllers, entre d’altres.

El subsòl d’aquesta zona abancalada està format per argiles blanquinoses amb nivells de calcàries els quals estan recoberts per dipòsits de graves i sorres procedents de l’erosió dels nivells calcaris situats a la zona sud i sud-oest. L’existència d’aquests nivells argilosos afavoreix l’existència d’una zona d’aiguamolls.
Esquema de funcionament hidrogeològic de la font de Pinangleres 

L’aigua de la font de Pinangleres és la procedent de la pluja infiltrada a la zona sud-oest de la mina i fins a la pròpia font i bassa. La conca de drenatge d’aquesta font presenta una superfície aproximada de 0,35 hectàrees i en un any mitjà pot arribar a rebre una recàrrega natural estimada en uns 365.000 litres.

L’activitat de la mina està lligada a la pluviometria de la zona i s’anul·la durant èpoques de sequera prolongada. Durant períodes de precipitacions abundants l’aigua brolla per part del vessant superior de la mina durant un cert període.

Les dades disponibles defineixen una temperatura d’uns 8,4 a 12,4 ºC tot i que s’estimen variacions significatives en funció del període de l’any en que s’activi.

Imatge de la mina i la bassa (desembre de 2012)
                                         Imatge de l'aiguamoll a mitja vessant (desembre de 2012)

LA FONT DEL PARDAL

Característiques generals

Aquesta font es troba situada a la zona de les Moles i a uns 2,5 quilòmetres al nord est del nucli de Tivissa. Es tracta d’una mina de longitud superior als 5 metres i la surgència actual es troba al davant d’una carrasca i per sota del camí/pista que uneix el camí de les Moles amb una de les torres d’electricitat existents a la zona. A sobre del camí i a uns 3 m al sud encara es pot observar la mina antiga de sortida de l’aigua i que tot indicaria que va quedar en desús un cop realitzada aquesta pista forestal i donat que la boca de la mina va quedar enlairada i l’aigua no hi podria sortir per gravetat.

La surgència de l’aigua es produeix, segons els veïns, a uns 6 – 8 m a l’oest de la sortida actual la qual està canalitzada amb un tub de PVC. La mina estava realitzada amb pedra seca.

Actualment només s’activa durant períodes de precipitacions abundants i contínues tot i que antics usuaris confirmen que aquesta font rajava durant gran part de l’any.

Antigament aquesta aigua s’utilitzava per al regadiu dels horts existents aigües avall on encara avui es pot observar una bassa d’emmagatzemantge, així com per l’ús públic de la gent que s’hi arribava. Actualment aquesta aigua s’utilitza, en part, per al regadiu d’un hort i el qual aprofita l’aigua de la font quan aquesta es troba activa. La procedència del nom podria estar lligada tant al cabal petit de la font com a la possible existència d’aquests moixons a la zona.


La surgència està situada al vessant est de Les Moles. Es tracta d’una zona mitjanament obagosa amb abundant vegetació en forma de pins i carrasques.

A la zona de la font del Pardal el subsòl està format per nivells de calcàries i argiles rogenques els quals es troben recoberts per dipòstis de sorres i graves procedents de l’erosió dels nivells calcaris i argilosos. L’existència d’un nivell argilós impermeable afavoreix l’existència d’aquesta surgència natural.

Esquema de funcionament hidrogeològic de la font del Pardal

L’aigua de la font del Pardal és la procedent de la pluja infiltrada a la zona oest de la font i fins a la pròpia font. La conca de drenatge d’aquesta font presenta una superfície aproximada de 0,75 hectàrees i en un any mitjà pot arribar a rebre una recàrrega natural estimada en uns 750.000 litres.

L’activitat de la font està lligada a la pluviometria de la zona i les darreres activacions es van produir al juny de 2008, i març-abril 2011 (es van mesurar 950 l/h el 19/03/2011) i després de períodes de plujes abundants i continuades.

Les dades disponibles defineixen una temperatura d’uns 12,7 a 14,2 ºC tot i que s’estimen variacions significatives en funció del període de l’any en que s’activi.

Imatge de la font del Pardal i aiguamoll associat durant època d'activitat (març i abril de 2011)

                                      Imatge de l'interior de la mina antiga (setembre de 2010)