dijous, 6 d’agost de 2009

INVENTARI DE LES FONTS PRÒXIMES AL NUCLI DE TIVISSA

Donades les dimensions del terme municipal de Tivissa (>200 qm2) s'ha procedit a analitzar les surgències d'aigua més properes al nucli de població.

L'àrea d'estudi comprèn una distància aproximada d'uns 2,5 quilòmetres de radi amb centre al nucli de Tivissa, limitant al nord amb la partida de les Pregonelles, a l'est amb les Aubagues, al sud amb les muntanyes de la Fena i a l'oest amb la partida de les Cunes.

En aquesta àrea s'han detectat un total de 39 surgències d'aigua en forma de fonts, aiguamolls, mines i pouets.

L'aigua de totes les surgències analitzades prové de la infiltració de l'aigua de la pluja al terreny situat aigues amunt i generalment en el contacte entre materials permeables i materials impermeables.

En la següent figura es pot observar la ubicació de cadascuna d'aquestes 39 surgències:


La relació de cadascuna de les surgències és la següent: